Over soazelftester

Ons team is jaren geleden begonnen met het bespreekbaar maken van geslachtsziektes. Toen we merkten dat SOA’s vaak nog taboe zijn om te bespreken of te behandelen hebben we besloten om hier iets voor te verzinnen. Gelukkig kan men in Nederland bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst terecht voor medische behandelingen. Helaas wordt er niet in voldoende mate gebruik gemaakt van de voorzieningen, en dit heeft vaak te maken met kosten, schaamte, of bepaalde culturele redenen. Om een discrete en anonieme oplossing te bieden voor deze probleemgevallen hebben wij in samenspraak met medische ontwikkelaars producten samengesteld voor de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen die we tegenkomen in Nederland. Met een nauwkeurigheid van ~99% gemiddeld per soa test hopen wij bij te kunnen dragen aan de noodzaak om tijdig vast te kunnen stellen of er sprake is van een besmetting, zodat er adequaat gehandeld kan worden.