Gonorroe – Gevaren en Risico’s

Als je niets aan gonorroe doet? Een geslachtsziekte die niet wordt behandeld heeft altijd risico’s. En in sommige gevallen kunnen de consequenties zeer ernstig zijn. De gevolgen van het niet behandelen van Gonorroe kunnen aanzienlijk zijn omdat de bacteriële infectie dan de tijd heeft om zich te vermeerderen in het lichaam en om naar andere delen van het lichaam te verspreiden. Er kan ook per geslacht nog een onderscheid worden gemaakt in potentiële gevolgen van een langdurige infectie van Gonorroe. Vrouwen lopen namelijk risico om een ontsteking te krijgen in de eileider. Dit kan als consequentie hebben dat de vrouw op den duur onvruchtbaar wordt. Ook lopen vrouwen een verhoogd risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Deze gevolgen moeten absoluut worden voorkomen want een behandeling die te laat wordt uitgevoerd kan aangericht kwaad in hierin niet ongedaan maken.

Gonorroe gevolgen voor mannen

Wat betreft de heren willen we attenderen op de risico’s voor een ontsteking van de bijbal of zelfs de prostaat. Ook dit is een zeer onwenselijke situatie en kan gepaard gaan met veel pijn en een langdurig herstel.Wij raden iedereen dan ook aan bij enige twijfel over besmetting zo spoedig mogelijk een test uit te voeren zodat er na een eventuele diagnose zo snel mogelijk overgegaan kan worden op behandeling.

Hieronder is beschreven welke vaak voorkomende complicaties kunnen optreden bij een (te lang) onbehandelde infectie van de seksueel overdraagbare aandoen Gonorroe.

Perihepatitis

Een andere noemenswaardig ernstige complicatie van de soa Gonorroe kan zijn: Perihepatitis. Dit is de onsteking van buikvlies welke rondom de lever zit, ook wel het leverkapsel geheten. Deze ontsteking wordt ervaren door koorts en pijn in de bovenbuik. Ook zijn er aanzienlijk meer leverenzymen aanwezig in het bloed.

Epididymitis (bijbalontsteking)

Gonorroe kan ook bij de heren ernstige complicaties teweegbrengen. Een belangrijke en veelgehoorde klacht is epididymitis. Dit is een ontsteking van de bijbal. Dit kan zwellingen veroorzaken en chronische pijn. Deze ontsteking heeft als consequentie dat er een heftige pijn in de balzak te voelen is, ook wel scrotum geheten. In sommige gevallen kan deze pijn ook uitstralen naar de lies waardoor het pijnoppervlak toeneemt. Ook kan de zaadstreng pijn doen en opzwellen. Ook kan de onsteking van de bijbal overslaan op de teelbal waardoor ook deze teelbal ontstoken kan raken. Dit geeft intens hevige pijnen!

Overige complicaties die we kunnen benoemen bij het mannelijk geslacht als gevolg van een Gonorroe infectie zijn de infecties in de urinebuis en endeldarm.

Urethritis: Deze term wordt gebruikt voor een ontsteking van de urinebuis.
Proctitis: In het geval van anale geslachtsgemeenschap bij kan dit resulteren in een ontsteking van de endeldarm. Wanneer er een Gonorroe infectie is in de endeldarm wordt naar een infectie verwezen met de aanduiding Proctitis.

Verhoogd risico op HIV-virus

Wat bij sommige geslachtsziektes een bijkomend probleem is, is dat er ook een verhoogd risico kan ontstaan voor besmetting van andere SOA’s. Ook bij Gonorroe is dit het geval en vergt daarom aandacht. Een medische feit is dan ook dat als je een Gonorroe infectie hebt dan kun je sneller het HIV virus krijgen. Personen die geïnfecteerd zijn met zowel het HIV virus alsook Gonorroe kunnen sneller een ander infecteren met het HIV virus dan wanneer zij niet Gonorroe zouden hebben gehad als tweede geslachtsziekte. Personen die enkel Gonorroe hebben kunnen sneller en gemakkelijker HIV besmet raken. Dit verhoogde risico is niet summier maar aanzienlijk genoeg om door dokters benoemd te worden. Wees er dan ook attent op dat je bij een Gonorroe besmetting ook het zekere voor het onzekere neemt door je ook te laten controleren op de aanwezigheid van andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals het HIV virus.

 

+ berichten