Hepatitis B algemeen

Hepatitis B is een ontsteking van de lever welke veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte wordt overgedragen via sperma of bloed waarin de bacteriën zich bevinden. Deze seksueel overdraagbare aandoening is vrij ernstig en vele malen besmettelijker dan bijvoorbeeld het HIV virus. Een infectie kan een zeer ernstige vorm van leverziekte teweegbrengen. Omdat de meeste mensen een lichamelijke klachten ervaren zijn de meeste mensen zich er dan ook niet van bewust dat ze de ziekte hebben. Dat is risicovol omdat men nog steeds anderen kan besmetten zonder dat ze daar weet van hebben.

Acute en Chronische Hepatitis B

Er zijn twee varianten van de ziekte hepatitis B. Een Acute variant en een chronische variant.

Het menselijk lichaam is in sommige situaties de Acute Hepatitis-B zelf te klaren, met andere woorden, elimineren zonder behulp van medicatie. Maar dit is absoluut niet in alle gevallen zo, en zeker bij de chronische variant is het zaak om (ex)partners tot zes maanden terug te informeren over de mogelijke besmetting.

De seksueel overdraagbare aandoening Hepatitis B, evenals Hepatitis A, is er een waar je je zelf preventief voor kunt beschermen door middel van vaccineren. Dit kan kosteloos.

De acute infectie wordt ook wel beschreven als de eerste fase van de infectie. Het termijn voor de acute infectie is een aantal weken tot een half jaar. Men is uiterst besmettelijk voor anderen in deze fase. Zoals eerder gezegd, een acute infectie van Hepatitis B kan spontaan door het eigen lichaam genezen. Mocht dat gebeuren ben je ook niet langer besmettelijk voor anderen en kun je het virus niet overdragen op andere mensen.

Mocht de acute infectie niet spontaan genezen treedt de chronische variant in. Dit betekent dat het virus aanwezig zal blijven in het lichaam. Het virus zit dan in bloed, sperma en voorvocht. In deze situatie ben je weliswaar besmet maar merk je zelf nagenoeg geen symptomen van de ziekte. Je kunt het virus aan anderen overdragen. De chronische variant van Hepatitis B heeft in veel gevallen geen klachten bij patiënten. In de meeste gevallen is dit alleen maar vast te stellen door een test af te nemen om te zien of het virus aanwezig is in het bloed.

De ontwikkeling van de ziekte is niet in alle gevallen hetzelfde en is derhalve niet voorspelbaar. Sommige mensen ervaren gelijk klachten, en anderen ervaren gedurende de hele ziekte geen symptomen.

Meest voorkomende symptomen van Acute Hepatitis B infectie

Zoals gezegd hebben de meeste geïnfecteerde personen géén last van lichamelijke klachten wanneer ze besmet zijn met Hepatitis B. Toch kunnen we een lijst noemen met de meest voorkomende klachten van Hepatitis B.

  • Geelzucht (oogwit en huid slaan geel uit)
  • Donkere urine en grijze ontlasting
  • Afname in eetlust
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid en neiging tot overgeven
  • Koorts
  • Gewrichtspijn en spierpijn
  • Jeuk
  • Buikklachten

In sommige extreme gevallen kan er acuut leverfalen voordoen. Dit is weliswaar zeldzaam maar het komt voor. Dit doet zich voor wanneer de levercellen dermate beschadigd zijn dat het orgaan niet langer functioneert.

Hepatitis B Meldingsplicht

Wanneer het blijkt dat je Hepatitis B hebt opgelopen dan zijn zowel de arts als het laboratorium bij wet verplicht dat te melden bij de GGD bij de Infectieziekten afdeling. Een verpleegkundige zal vervolgens contact opnemen voor een aantal zaken. Het gaat over de controle en eventuele behandeling van de infectie door een specialist. De preventie van de overdracht op anderen wordt doorgenomen net als het waarschuwen van (ex)partners die mogelijk ook besmet geraakt zijn. Ook wordt in sommige gevallen geadviseerd om over te gaan tot het vaccineren van (oud) huisgenoten en partners tegen Hepatitis B.

+ berichten