Hepatitis B gevaren en risico’s

Bij een infectie van Hepatitis B zijn er twee vormen te onderscheiden, te weten de acute en de chronische variant. Bij de chronische en actieve Hepatitis B ontstaat er een ontsteking van de lever die langdurig is. Dit kan zeer ernstige gevolgen en consequenties met zich meebrengen. Het is namelijk zo dat door het ontstaan van littekenweefsel in de lever, dit wordt ook wel levercirrose genoemd, er ernstige gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Niet alleen ontstaat er littekenweefsel maak de lever als geheel kan ook gaan verschrompelen. Dit is een zeer ernstige aandoening. Door deze aandoening kan de lever niet goed functioneren waarbij men zeer diverse klachten kan gaan ervaren. De gevolgen zijn niet gering, in ernstige situaties is het namelijk zo dat Hepatitis B acuut leverfalen kan veroorzaken. Als de lever eenmaal is aangetast door levercirrose kan het drinken van alcohol de reeds ontstane schade in grote mate verergeren. Daarbij ontwikkelt een patiënt ook een groter risico voor het oplopen van leverkanker en kan chronische Hepatitis B uiteindelijk na jaren leverkanker als gevolg hebben.

Beloop van Hepatitis B voor de lever

Het is bij de meeste patiënten die gezond zijn afgezien van de infectie zo dat circa 90% tijdens de acute fase van de ziekte vanzelf genezen. Het lichaam zal dan in staat zijn om de lever te herstellen van de ontsteking en daarna kunnen de daardoor ontstane klachten dan ook verdwijnen. Dit wil niet zeggen dat dat altijd het geval is aangezien het ook voorkomt dat de lever zijn ontsteking behoudt en de klachten derhalve zullen aanhouden, al dan niet met tussentijdse onderbrekingen. Deze fase van de ziekte wordt aangeduid als de chronische variant van Hepatitis B. De chronische variant kan permanente en ernstige consequenties hebben voor de gezondheid zoals het reeds genoemde slecht functioneren van de lever, levercirrose en mogelijk uiteindelijk leverkanker.

Partners en naasten inlichten

Wanneer de situatie zich voordoet dat je geconstateerd hebt dat je Hepatitis B hebt opgelopen dan is het zaak om je (voormalige) sekspartners te informeren over dit feit. In het geval van de acute variant van Hepatitis B dien je partners te informeren van de afgelopen zes maanden. Mocht het zo zijn dat je reeds in de chronische periode beland bent van Hepatitis B zorg er dan voor dat je partners waarschuwt tot aan het vermoedelijke oplopen van de ziekte. Je kunt hierin ook overleg plegen met een behandelaar van bijvoorbeeld de Gemeentelijke Gezondheids Dienst. Afgezien van (oud) bedpartners is ook bekend dat de ziekte ook besmettelijk is op andere manieren. Bloed en speeksel kunnen namelijk ook op non-seksuele wijze een infectie veroorzaken. Om deze reden is het niet geheel onverstandig om ook gezinsleden en huisgenoten op de hoogte te brengen van de infectie van Hepatitis B en hen te laten vaccineren tegen Hepatitis B opdat zij deze niet oplopen.

Andere seksueel overdraagbare aandoeningen

In sommige gevallen zijn er verzwarende omstandigheden om vaccinatie uit te voeren. Wanneer men seksuele gemeenschap heeft gehad met een andere man dan wordt ten zeerste geadviseerd om een vaccinatie uit te voeren tegen zowel Hepatitis A als Hepatitis B. Wanneer je een infectie hebt opgelopen van Hepatitis B dan zal er een advies gelden om alsnog zo spoedig mogelijk te vaccineren tegen een infectie van de ziekte Hepatitis A. Zeker wanneer je de acute variant hebt van de ziekte Hepatitis B is het te meer aanbevolen om herhaaldelijk een controle uit te voeren op eventuele aanwezigheid van andere soorten seksueel overdraagbare aandoeningen. Denk daarbij dan met name aan HIV en ook Syfilis. Het komt in de praktijk namelijk voor dat bij het oplopen van een Hepatitis B infectie er simultaan een van deze genoemde SOA’s zijn opgelopen..

+ berichten